Vrtná zařízení

Výroba vrtných souprav na míru pro použití na zemi i na moři

Vrtání na pevnině a v moři nebylo nikdy tak náročné. Vrtná zařízení musí pracovat v drsnějších a vzdálenějších podmínkách než kdykoli předtím. Zároveň roste poptávka po rychlejších a flexibilnějších operacích v nekonvenčních prostředích.

Nabízíme smluvní výrobu na klíč pro vrtné soupravy na pevnině i na moři, od ropných a plynových po geotermální projekty. Díky naší flexibilitě jsme schopni vyrobit vrtné soupravy nebo komponenty na míru, které splňují vaše specifické potřeby.

Jsme schopni navrhnout a vyrobit hlavní komponenty vrtných souprav pod našimi licencemi s monogramem API podle spec. API Spec 4F – PSL 1, API Spec 7K a API Spec 8C – PSL1.

Úspora plochy, kompaktní design

Řešení se vyznačují úsporou zastavěné plochy, kompaktním provedením – v kontejnerech a na návěsech, spolehlivostí a možností dodání jako plně automatizované systémy. To umožňuje rychlé a snadné přemístění.

Také díky postupu sestavování soupravy bez nutnosti odpadá potřeba personálu v okolí vrtné oblasti a snižuje se doba potřebná k mobilizaci. Maximalizuje se tak bezpečnost a usnadňuje se provozuschopnost.

Výhody

 • Dokážeme vyrábět jak kompletní vrtné soupravy, tak i jejich součásti, jako jsou rotační hlavy, automatické klíny, zdvihací zařízení, rotační stoly a automaty na šroubování vrtných trubek.
 • Zkušenosti s výrobu souprav pro širokou škálu využití
 • Kontejnerizované provedení pro snadnou přepravu souprav po běžných silnicích
 • Malý půdorys pro ideální použití v omezených a hustě osídlených městských oblastech
 • Eliminace prostojů díky automatickým klínům — není třeba měnit vložky při každé změně průměru vrtné trubky
 • Nadstandardní testování souprav a komponentů pro zajištění spolehlivosti
 • Poskytnutí simulátoru vrtné soupravy pro školení obsluhy
 • Dostupnost servisních techniků 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a po celém světě

Specifikace

 • Pokrytí průměrů vrtných trubek od 3 ½“ do 9 ¾“ pouze dvěma sadami destiček
 • Sofistikovaný software pro automatizaci výplachových čerpadel, jehož výsledkem je ovládání všech čerpadel jako jednoho celku a nesouladné zdvihy čerpadel pro eliminaci tlakových špiček a vibrací
 • Automatické odstavení
 • Všechny alarmy, výstrahy a hlášení jsou jasně zobrazeny na obrazovkách, takže obsluha může snadno sledovat a odhalit případné problémy
 • Soupravy mohou „komunikovat“ s operátorem, takže se může plně soustředit na pracovní plošinu
 • Automatické vrtání umožňuje vrtat podle přednastavených parametrů, které lze kombinovat – velikost přítlaku na dláto (WOB), rychlost pronikání, tlak ve vrtné koloně atd. Umožňuje přesně dodržovat parametry vrtání a eliminovat lidské chyby.
LOC 400_LOC 5 in Australia

Výroba vrtné soupravy LOC 5 pro NewGen Drilling Pty Ltd.

Společnost Huisman vyrobila vrtnou soupravu LOC 5 pro společnost NewGen Drilling za účelem vrtání v plynovém poli Whincher Range poblíž Busseltonu v jihozápadní Austrálii. Vrtná souprava je navržena s ohledem na bezpečnost, ale má i další inovace a výhody.

 • Plně automatizovaná manipulace s potrubím, která snižuje potřebu přítomnosti všech lidí na vrtné plošině při většině operací na minimum.
 • Plně kontejnerizované provedení umožňuje rychlou, snadnou a nákladově efektivní přepravu bez nutnosti použití nákladných zařízení.
 • Navrženo pro vrtání s pažnicemi (DwC) a pažení během vrtání (CWD).
 • Malý půdorys v porovnání s tradiční soupravou stejného výkonu
 • Není zapotřebí žádný plošinář a výrazně se snižuje nutnost prací ve výškách
 • Automatizovaná vrtná plošina a automatické odstavení
Drillpipe Loc 2

Posuňte vrtání na vyšší úroveň

Whitepaper popisuje integrovaný vývoj a použití systému pro vylepšenou instalaci pažnic (Enhanced Casing Installation –ECI), který je navržen tak, aby posunul technologii směrového vrtání s pažnicemi na novou úroveň!

Zpět na produkty