Vnitřní oznamovací systém

Společnost Huisman Equipment Holding B.V. a její skupina společností (dále jen „Huisman“) se zavazují zajistit bezpečné pracovní prostředí bez obtěžování, diskriminace, podvodů, krádeží, škod, korupce, střetů zájmů a destruktivního chování na pracovišti pro všechny osoby pracující ve společnosti Huisman, pro společnost Huisman nebo pracující ve jménu společnosti Huisman (dále jen „osoba“) a chránit svou pověst podnikání s nejvyšší mírou integrity.

Věříme, že otevřená kultura, čestné chování a bezpodmínečná komunikace na všech úrovních jsou klíčové. Společnost Huisman vyzývá všechny osoby, aby nahlásily podezření na nevhodné chování bez obav z odvetných opatření, sankcí, postihů nebo nespravedlivého zacházení. Náš Etický kodex stanoví zásady, které tvoří základ našeho každodenního chování a rozhodování. Osoby mohou využít tyto zásady politiky „Podat oznámení“ (dále jen „politika“) k řešení situací možného pochybení nebo poškozování jejich integrity nebo integrity společnosti Huisman.

Společnost Huisman Czech Republic s.r.o. vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro ni nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost v pracovním poměru, odbornou praxi nebo stáž nebo dobrovolnickou činnost.

 

/ anonymní podání závažných oznámení

Prostřednictvím této platformy jsou všechny subjekty vyzývány, aby podávaly informace o nevhodném chování nebo oznamovaly jednání, které je neetické, nezákonné nebo porušuje interní zásady. Hlášení mají být zpracovávána důvěrně s uvedením jména a kontaktních údajů nebo, pokud je to žádoucí, 100% anonymně. Společnost Huisman zajistí, aby se všemi dotazy bylo nakládáno důvěrně a bezpečně.

Rovněž může  být použit externí oznamovací systém, který spravuje ministerstvo spravedlnosti. Podat oznámení

Ivana Cunneen

Local Business Integrity Function

+420 734 289 155

Pavla Šivicová

Deputy in absence of Local Business Integrity Function

+420 604 224 736